Onze missie

ASPERGES, met liefde voor u geteeld, met zorg voor mens, dier, plant en milieu.

Ons bedrijf heeft van het begin af aan er altijd naar gestreefd om een topkwaliteit asperges te telen voor consumenten in een groot gebied rondom Drempt (de Achterhoek, de Liemers en de Veluwezoom). Een topkwaliteit product begint natuurlijk bij de teelt maar omhelst veel meer dan dat. Ook de naoogstbehandeling en verwerking is een belangrijk punt alsmede de omgang met en de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor al onze medewerkers.
Met liefde een eerlijk product telen met zorg voor mens, dier, plant en milieu.
Zo doen wij dat bij ‘de Stokhoven’.

– De Teelt:

Wij proberen zo milieuvriendelijk te telen, dat wil zeggen dat er niet meer meststoffen worden gebruikt dan er voor een gezonde aspergeplant nodig zijn, en eenmaal in de 2 jaar wordt een bemesting met champignonmest uitgevoerd.
Voor en tijdens de oogst worden er GEEN bestrijdingsmiddelen gebruikt. Na het oogstseizoen wordt zo vaak als mogelijk een mechanische onkruidbestrijding toegepast en alleen als het niet anders kan wordt er een bespuiting uitgevoerd tegen het onkruid.

– Bijvriendelijk:  De aspergekever Asperge kever (en zijn larven) is een insect dat grote schade aan het gewas kan toebrengen in de maanden juli en augustus. Om dit te voorkomen gebruiken we een bijvriendelijk middel om er zeker van te zijn dat de bijen gespaard worden en de bijenpopulatie in stand blijft.
Tevens hebben we een bloemenveld van 600m² om de bijen voldoende voedsel aan te bieden.
BijBijBijBijBijBijBijBijBij

– De Oogst:

Het oogsten van de asperges doen wij met speciaal ontwikkelde oogstwagens die er voor zorgen dat de medewerkers op de oogstwagen een ergonomisch verantwoorde werkhouding hebben en al het zware werk door de machine wordt gedaan. En met een dak erop om bescherming te bieden tegen zon of regen.

– Naoogstbehandeling:

Als de asperges geoogst zijn is het belangrijk om ze zo snel mogelijk te koelen. Dit doen wij onder water bij 2° C gedurende minimaal 8 uur. Dit proces noemen we het ‘wateren’ van de asperges en voorkomt dat de asperges draderig worden doordat de vaatbundels niet indrogen. Een extra handeling, maar hierdoor kunt u nog meer van onze asperges genieten.

– Sorteren:

Het ruwe veldproduct sorteren wij met onze volledig automatische digitale sorteermachine die ervoor zorgt dat alle kwaliteitsklassen uniform zijn, zodat u er zeker van kunt zijn dat u krijgt wat u wilt. Tevens zorgt deze machine voor prettige arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers. Ook tillen en lopen met kratjes wordt tot een minimum beperkt door efficiënt transport en een rollenbaan.

– Zuinig met water:

Op ons bedrijf springen we zuinig om met drink- en grondwater. Zonder water lukt het niet, maar we gebruiken zo min mogelijk en daar waar het kan wordt het water gerecycled en hergebruikt.

– Certificering:

Voor al deze processen zijn we GLOBAL G.A.P. , GRASP en Planet Proof gecertificeerd.